Адвокатската канцаларија Ѓоко Гажоски од Скопје му овозможува на сите посетители на веб страната да постават конкретни прашања преку испраќање на е-маил на кој ќе ви биде одговорено веднаш или најкасно во рок од три работни дена.

Прашањата кои ќе ги поставите преку испраќање на е-маил не се наплаќаат, односно се бесплатни.