-застапување во кривични постапки и заштита на правата на осомничен

-поготовка на ефективна одбрана за обвинети лица

-застапување на оштетени во кривични постапки

-поднесување на кривични пријави и приватни кривични тужби

-застапување во предистражни и истражни постапки

-постапување во секаков вида на прекршочни постапка