Адвокат Гажоски
Бул. „Климент Охридски“, бр. 58Б-1/4 – Скопје | 078 551 061

Добредојдовте

Адвокат Гажоски


правна помош, основање, стечајни постапки и ликвидација и сите видови на промени кај правни лица,застапување во судски спорови од областа на кривичното,граѓанското , трудовото и трговското право како и состав на разни видови на договори со посебен акцент за договори за деловна соработка, договори за купопродажба, договори за подарок, договори за закуп и сите останати видови на договори.Адвокатската канцаларија Ѓоко Гажоски е тука за да ви помогне во остварувањето и заштитата на вашите права и интереси како правни и физички субјекти. Доколку ни ја доверите вашата доверба нема да погрешите и секогаш во нас ќе имате партнер кој навремено,лојално и ефикасно ќе ги заштитува вашите права.


Контакт Адвокат Гажоски


Адреса: Бул. „Климент Охридски“, бр. 58Б-1/4 – Скопје

Телефон: 078 551 061
Email: gazhoski.gjoko@hotmail.com
Работно време: 08:30 - 17:30
Понеделник-Петок